Công ty Sinh Phú nhiệt liệt hưởng ứng năm gia đình 2018. Ra mắt sản phẩm Ozima với mong muốn đóng góp cho cộng đồng cuộc sống sạch với mục tiêu Ăn Uống Thở an toàn.

SẢN PHẨM

Thống kê

Khách online: 21
Tổng cộng: 10247405

   Xử lý nước thải ngành thuộc da

1. Thành phần, tính chất nước thải thuộc da
 Đặc trưng nước thải sản xuất gồm:
Bảng 2.1:Thông số đặc trưng nước thải thuộc da đầu vào và sau xử lý

2. Quy trình công nghệ truyền thống xử lý nước thải thuộc da:
Dựa vào thành phần tính chất nước thải nêu trên, công ng
hệ xử lý nước thải thuộc da được đề xuất như sau:

quy trinh xu ly nuoc thai Xử lý nước thải thuộc da

 3. Thuyết minh quy trình công nghệ xử lý nước thải thuộc da:
Tiền xử lý:
 Đối với dòng nước thải nếu sử dụng Crom 6+:
 Nước thải được bơm đến bể trộn phản ứng khử Cr6+ thành Cr3+ sau đó nhập dòng để xử lý chung.
  Nước thải (NT) theo hệ thống thoát nước đi qua song chắn rác (SCR)) đến hố thu. SCR  có tác dụng loại bỏ cặn bẩn, các tạp chất thô. Nước thải được bơm lên bể tuyển nổi nhằm loại bỏ hoàn toàn lượng rác, dầu mỡ có trong nước thải rồi chảy xuống bể điều hòa, đây là một điều rất đáng lưu ý vì lượng rác tinh có trong nước thải thuộc da rất nhiều, nếu không xử lý triệt để tại đây bùn sẽ phá hỏng các công trình phía sau.
 Nước thải trong bể điều hòa được sục khí nhằm ổn định NT về lưu lượng và nồng độ.
 Tiếp theo NT được cho qua bể phản ứng có châm định lượng phèn và điều chỉnh về pH thích hợp cho quá trình keo tụ tạo bông.
-    NT tiếp tục chảy qua bể  lắng, tại đây bùn được lắng xuống bởi trọng lực, phần nước trong sẽ chảy qua bể kị khí UASB.
-    Với các chỉ danh BOD, COD quá lớn nên chúng ta cần xử lý khị khí nhằm đưa BOD về dưới mức 1000 mg/lít. UASB là công nghệ nước thải chảy ngược qua lớp bùn là quần thể vi sinh sống trong điều kiện không có oxi. Quá trình phân hủy kị khí là quá trình phân hủy sinh học chất hữu cơ trong điều kiện không có oxy. Phân hủy kị khí có thể chia làm 6 quá trình:
1.    Thủy phân
2.    Lên men các amino acid và đường
3.    Phân hủy kị khí các acid béo mạch dài và rượu (alcohols)
4.    Phân hủy kị khí các acid béo dể bay hơi (ngoại trừ acid acetic)
5.    Hình thành khí methane từ acid acetic
6.    Hình thành khí methane từ hydrogen và CO2.

 - NT được cho qua bể lọc sinh học hiếu khí. Phương pháp sinh học hiếu khí sử dụng nhóm vi sinh vật hiếu khí, hoạt động trong điều kiện cung cấp oxy liên tục. Các vi sinh vật này sẽ phân hủy các chất hữu cơ có trong nước thải và thu năng lượng để chuyển hóa thành tế bào mới, một phần chất hữu cơ bị oxy hóa hoàn toàn thành CO2, H2O, NO3-, SO42-,… Quá trình phân hủy các chất hữu cơ nhờ vi sinh vật gọi là quá trình oxy hóa sinh hóa.

- Sau khi xử lý ở bể sinh học hiếu khí NT tiếp tục chảy sang bể lắng đợt 2 để loại bỏ bùn hoạt tính.
- Sau cùng nước thải được cho qua bể khử trùng được châm định lượng Clo để diệt khuẩn nước xử lý. Sau đó được bơm qua cột lọc áp lực chứa cát thạch anh nhằm xử lý triệt để các chất cặn bẩn và khử màu trong nước thải đạt tiêu chuẩn  rồi thải ra nguồn tiếp nhận.
- Lượng bùn hoạt tính từ bể lắng đợt 2 được tuần hoàn về bể sinh học hiếu khí để duy trì mật độ của vi sinh vật. Bùn dư được dẫn về bể nén bùn.

 

                                                                                       KS.Nguyễn Phan Thục Huệ


  Các sản phẩm khác

Công nghệ màng - MBR trong xử lý nước thảiCông nghệ màng - MBR trong xử lý nước thải

   MBR - Membarane Bio - Reactor : Bể lọc sinh học bằng màng là quá trình xử lý nước thải kết hợp quá trình dùng màng với hệ thống bể sinh học để xử lý nước thải.

Chi tiết
Xử lý nước thải công nghiệp dệt nhuộm bằng quá trình PeroxoneXử lý nước thải công nghiệp dệt nhuộm bằng quá trình Peroxone

Nước thải công nghiệp dệt nhuộm có độ kiềm, độ màu và hàm lượng các cht hữu cơ, tng chất rắn rất cao do sử dụng rất nhiều loại hóa cht trong quy trình công nghệ...

Chi tiết
Công nghệ xử lý nước thải xi mạCông nghệ xử lý nước thải xi mạ

Nước thải của ngành xi mạ phát sinh không nhiều, nồng độ các chất hữu cơ thấp nhưng hàm lượng các kim loại nặng lại rất cao. Vì vậy cần phải xử lý...

Chi tiết
Xử lý nước thải ngành dệt mayXử lý nước thải ngành dệt may

Khảo sát các nguồn thải của  nhà máy dệt may, từ đó đưa ra phương pháp xử lý tối ưu. Nếu nhà máy có cả hai nguồn thải là nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất ta cần tách dòng để xử lý riêng biệt...

Chi tiết
Công nghệ xử lý nước thải nhiễm dầuCông nghệ xử lý nước thải nhiễm dầu

Nước thải từ các khu vực sản xuất theo mạng lưới thoát nước riêng chảy vào hố thu trạm xử lý. Tại đây, để bảo vệ thiết bị và hệ thống đường ống công nghệ phía sau...

Chi tiết
Công nghệ xử lý nước thải của quá trình chế biến mủ cao suCông nghệ xử lý nước thải của quá trình chế biến mủ cao su

Nước thải sản xuất được thu gom về bể thu gom. Sau khi tách rác và mủ khối có kích thước lớn, nước thải được bơm qua bể chứa. Từ bể chứa, nước thải dược bơm lên bể keo tụ mủ...

Chi tiết