Công ty Sinh Phú nhiệt liệt hưởng ứng năm gia đình 2018. Ra mắt sản phẩm Ozima với mong muốn đóng góp cho cộng đồng cuộc sống sạch với mục tiêu Ăn Uống Thở an toàn.

SẢN PHẨM

Thống kê

Khách online: 21
Tổng cộng: 10247411

   Xử lý nước thải ngành sản xuất bia rượu, giải khát

Ngành sản xuất có đường chưng cất ( ngành sản xuất nước giải khát) các ngành công nghiệp gây ô nhiễm cao và lượng nước thải lớn. Các phương pháp xử lý  nước thải ngành này bao gồm các phương pháp kỵ khí, hiếu khí cũng như lý hóa đã được sử dụng. Xử lý kỵ khí là phương pháp xử lý cơ bản hấp dẫn nhất do loại bỏ hơn 80% BOD kết hợp với phục hồi năng lượng trong phương pháp tạo khí sinh học. Tiếp tục xử lý để giảm tải hữu cơ còn sót lại và màu sắc bao gồm các giai đoạn khác nhau:

(1) sử dụng phương pháp sinh học dùng các loại nấm khác nhau, vi khuẩn và tảo...

(2)Sử dụng phương pháp  lý hóa các phương pháp như hấp ph, quá trình oxy hóa và lọc màng.
    Công trình này trình bày một đánh giá về tình trạng hiện tại và tiến bộ trong phương pháp sinh học và hoá lý được áp dụng để xử lý nước thải
có quá trình chưng cất mật đường. Hơn nữa, hạn chế trong quá trình hiện có đã được tổng kết và các khu vực tiềm năng để điều tra thêm đã được thảo luận.


  Các sản phẩm khác

Công nghệ màng - MBR trong xử lý nước thảiCông nghệ màng - MBR trong xử lý nước thải

   MBR - Membarane Bio - Reactor : Bể lọc sinh học bằng màng là quá trình xử lý nước thải kết hợp quá trình dùng màng với hệ thống bể sinh học để xử lý nước thải.

Chi tiết
Xử lý nước thải công nghiệp dệt nhuộm bằng quá trình PeroxoneXử lý nước thải công nghiệp dệt nhuộm bằng quá trình Peroxone

Nước thải công nghiệp dệt nhuộm có độ kiềm, độ màu và hàm lượng các cht hữu cơ, tng chất rắn rất cao do sử dụng rất nhiều loại hóa cht trong quy trình công nghệ...

Chi tiết
Công nghệ xử lý nước thải xi mạCông nghệ xử lý nước thải xi mạ

Nước thải của ngành xi mạ phát sinh không nhiều, nồng độ các chất hữu cơ thấp nhưng hàm lượng các kim loại nặng lại rất cao. Vì vậy cần phải xử lý...

Chi tiết
Xử lý nước thải ngành dệt mayXử lý nước thải ngành dệt may

Khảo sát các nguồn thải của  nhà máy dệt may, từ đó đưa ra phương pháp xử lý tối ưu. Nếu nhà máy có cả hai nguồn thải là nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất ta cần tách dòng để xử lý riêng biệt...

Chi tiết
Công nghệ xử lý nước thải nhiễm dầuCông nghệ xử lý nước thải nhiễm dầu

Nước thải từ các khu vực sản xuất theo mạng lưới thoát nước riêng chảy vào hố thu trạm xử lý. Tại đây, để bảo vệ thiết bị và hệ thống đường ống công nghệ phía sau...

Chi tiết
Công nghệ xử lý nước thải của quá trình chế biến mủ cao suCông nghệ xử lý nước thải của quá trình chế biến mủ cao su

Nước thải sản xuất được thu gom về bể thu gom. Sau khi tách rác và mủ khối có kích thước lớn, nước thải được bơm qua bể chứa. Từ bể chứa, nước thải dược bơm lên bể keo tụ mủ...

Chi tiết