Công ty Sinh Phú nhiệt liệt hưởng ứng năm gia đình 2018. Ra mắt sản phẩm Ozima với mong muốn đóng góp cho cộng đồng cuộc sống sạch với mục tiêu Ăn Uống Thở an toàn.

SẢN PHẨM

Thống kê

Khách online: 21
Tổng cộng: 12417724

Ultrafiltration (UF)

Ultrafiltration (UF)Ultrafiltration (UF)

•  Hệ thống lọc UF Pentek Freshpoint - Pentair (Mỹ)
•  Kích thước lỗ rỗng : 0.025 - 0.065um
•  Tổn thất áp lực : 15psi

Chi tiết
Page (1/1)  First  1  Last