Công ty Sinh Phú nhiệt liệt hưởng ứng năm gia đình 2018. Ra mắt sản phẩm Ozima với mong muốn đóng góp cho cộng đồng cuộc sống sạch với mục tiêu Ăn Uống Thở an toàn.

SẢN PHẨM

Thống kê

Khách online: 21
Tổng cộng: 12417902

Ozone trong nuôi trồng thủy hải sản

Công nghệ xử lý vi sinh bằng máy Ozone trong nuôi tômCông nghệ xử lý vi sinh bằng máy Ozone trong nuôi tôm

Ứng dụng ozone trong nuôi vỗ tôm mẹ và tôm thịt hiện chưa được phổ biến do giá thành cao. Tuy nhiên, theo đánh giá...

Chi tiết
Máy Ozone trong nuôi tômMáy Ozone trong nuôi tôm

Vấn đề khử trùng, làm sạch nguồn nước nuôi tôm, thủy sản luôn là trăn trở lớn của doanh nghiệp nuôi tôm cũng như ngành thủy hải sản. Biện pháp: nước biển sau…

Chi tiết
Page (1/1)  First  1  Last