Công ty Sinh Phú nhiệt liệt hưởng ứng năm gia đình 2018. Ra mắt sản phẩm Ozima với mong muốn đóng góp cho cộng đồng cuộc sống sạch với mục tiêu Ăn Uống Thở an toàn.

SẢN PHẨM

Thống kê

Khách online: 21
Tổng cộng: 12417852

Nước thải nhà máy

Công nghệ xử lý nước thải của quá trình chế biến mủ cao suCông nghệ xử lý nước thải của quá trình chế biến mủ cao su

Nước thải sản xuất được thu gom về bể thu gom. Sau khi tách rác và mủ khối có kích thước lớn, nước thải được bơm qua bể chứa. Từ bể chứa, nước thải dược bơm lên bể keo tụ mủ...

Chi tiết
Xử lý nước thải ngành sản xuất linh kiện điện tửXử lý nước thải ngành sản xuất linh kiện điện tử

Nước thải từ quá trình sản xuất linh kiện điện tử thường chứa nhiều tạp chất, kim loại và thành phần chất hữu cơ lơ lửng và hoà tan ... nên từ đó đưa ra giải pháp xử lý thích hợp...

Chi tiết
Thuyết minh công nghệ xử lý nước thải ngành sơnThuyết minh công nghệ xử lý nước thải ngành sơn

Nước thải từ hố thu được bơm lên bể điều hòa để điều hòa lưu lượng và nồng độ nước thải đầu vào. Sau đó, nước thải được đưa qua bể phản ứng. Tại bể này...

Chi tiết
Hệ thống xử lý nước thải mạHệ thống xử lý nước thải mạ

Nước thải của ngành xi mạ phát sinh không nhiều, nồng độ các chất hữu cơ thấp nhưng hàm lượng các kim loại nặng lại rất cao...

Chi tiết
Hệ thống xử lý nước thải nhà máyHệ thống xử lý nước thải nhà máy

Trong các hệ thống xử lý nước thải, chất lượng nước đầu ra phụ thuộc rất nhiều vào sự phức tạp và đa dạng của nguồn thải. Chúng tôi đã nghiên cứu…

 

Chi tiết
Page (1/1)  First  1  Last