Công ty Sinh Phú nhiệt liệt hưởng ứng năm gia đình 2018. Ra mắt sản phẩm Ozima với mong muốn đóng góp cho cộng đồng cuộc sống sạch với mục tiêu Ăn Uống Thở an toàn.

SẢN PHẨM

Thống kê

Khách online: 21
Tổng cộng: 12417719

Hóa chất cho hệ thống lạnh

Hóa chất cho hệ thống lạnhHóa chất cho hệ thống lạnh

Dòng sản phẩm Flogard, ức chế ăn mòn, dòng sản phẩm Depositrol, HPS1, HPS2, ức chế đóng cặn. Dòng sản phẩm Spectrus, kiểm soát vi sinh vật…

 

Chi tiết
Page (1/1)  First  1  Last