Công ty Sinh Phú nhiệt liệt hưởng ứng năm gia đình 2018. Ra mắt sản phẩm Ozima với mong muốn đóng góp cho cộng đồng cuộc sống sạch với mục tiêu Ăn Uống Thở an toàn.

SẢN PHẨM

Thống kê

Khách online: 23
Tổng cộng: 12417747

   Hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm

I. Đặc trưng của nước thải dệt nhuộm

- Nước thải dệt nhuộm chủ yếu được phát sinh trong quá trình hồ sợ, giặt hồ, nấu tẩy, nhuộm...

- Nước thải dệt nhuộm thường có độ pH cao gây độc với các loại thủy sinh, gây ăn mòn.

- Độ màu của nước thải dệt nhuộm cao do trong quá trình sử dụng thuốc nhuộm chỉ phần nhỏ lượng màu bám vào vải còn phần lớn thải ra cùng nước gây màu cho nước thải khi thải vào môi trường.

- Ngoài hai yếu tố trên các chất độc khác như sunfit, kim lọa nặng, các hợp chất hữu cơ halogen có thể tích tụ vào cư thể các sinh vật rồi đi vào chuỗi thức ăn gây lên các bệnh mãn tính cho người và động vật.

II. Quy trình công nghệ

III. Thuyết minh quy trình công nghệ

- Nước thải từ cống thải chung của nhà máy được laoij bỏ rác qua hệ thống song chắn rác.

- Sau khi loại bỏ rác, nước thải được chảy sang bể điều hòa để điều chỉnh nồng độ và lưu lượng, nước thải từ bể điều hòa được bơm sang hệ thống bể phản ứng keo tụ nhằm xử lý màu và xử lý các hợp chất hữu cơ mạch vòng.

- Nước thải sau quá trình keo tụ được tự chảy sang bể lắng hóa lý để loại bỏ cặn lắng trong quá trình ke tụ. Nước sạch được chảy sang bể aeroten để xử lý các chất hữu cơ có thể xử lý bằng quá trình sinh học. Bùn thải từ bể lắng hóa lý được bơm sang bể chứa bùn. Tại bể sinh học dưới tác dụng của các vi sinh vật hiệu khí, các chất hữu cơ được xử lý tạo thành bùn sinh khối. Sau quá trình xử lý sinh học nước được chảy tràn sang bể lắng để loại bỏ sinh khối. Nước sạch được cho qua hệ thống bể lọc áp lực để lọa bỏ tối đa các chất rắn lơ lửng. Nước sau xử lý đạt giá trị C cột B QCVN 13 - 2008 / BTNMT.

IV. Ưu nhược điểm của công nghệ

Ưu điểm 

- Công nghệ đề xuất phù hợp với đặc điểm, tính chất của nguồn nước thải;  

- Nồng độ các chất ô nhiễm sau quy trình xử lý đạt quy chuẩn hiện hành;  

- Diện tích đất sử dụng tối thiểu.  

- Công trình thiết kế dạng modul, dễ mở rộng, nâng công suất xử lý.  

Nhược điểm

- Nhân viên vận hành cần được đào tạo về chuyên môn;  

- Chất lượng nước thải sau xử lý có thể bị ảnh hưởng nếu một trong những công trình đơn vị trong trạm không được vận hành đúng các yêu cầu kỹ thuật;

- Bùn sau quá trình xử lý cần được thu gom và xử lý định kỳ.


  Các sản phẩm khác

Công nghệ màng - MBR trong xử lý nước thảiCông nghệ màng - MBR trong xử lý nước thải

   MBR - Membarane Bio - Reactor : Bể lọc sinh học bằng màng là quá trình xử lý nước thải kết hợp quá trình dùng màng với hệ thống bể sinh học để xử lý nước thải.

Chi tiết
Xử lý nước thải công nghiệp dệt nhuộm bằng quá trình PeroxoneXử lý nước thải công nghiệp dệt nhuộm bằng quá trình Peroxone

Nước thải công nghiệp dệt nhuộm có độ kiềm, độ màu và hàm lượng các cht hữu cơ, tng chất rắn rất cao do sử dụng rất nhiều loại hóa cht trong quy trình công nghệ...

Chi tiết
Công nghệ xử lý nước thải xi mạCông nghệ xử lý nước thải xi mạ

Nước thải của ngành xi mạ phát sinh không nhiều, nồng độ các chất hữu cơ thấp nhưng hàm lượng các kim loại nặng lại rất cao. Vì vậy cần phải xử lý...

Chi tiết
Xử lý nước thải ngành dệt mayXử lý nước thải ngành dệt may

Khảo sát các nguồn thải của  nhà máy dệt may, từ đó đưa ra phương pháp xử lý tối ưu. Nếu nhà máy có cả hai nguồn thải là nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất ta cần tách dòng để xử lý riêng biệt...

Chi tiết
Công nghệ xử lý nước thải nhiễm dầuCông nghệ xử lý nước thải nhiễm dầu

Nước thải từ các khu vực sản xuất theo mạng lưới thoát nước riêng chảy vào hố thu trạm xử lý. Tại đây, để bảo vệ thiết bị và hệ thống đường ống công nghệ phía sau...

Chi tiết
Công nghệ xử lý nước thải của quá trình chế biến mủ cao suCông nghệ xử lý nước thải của quá trình chế biến mủ cao su

Nước thải sản xuất được thu gom về bể thu gom. Sau khi tách rác và mủ khối có kích thước lớn, nước thải được bơm qua bể chứa. Từ bể chứa, nước thải dược bơm lên bể keo tụ mủ...

Chi tiết